Ontwikkelingen

Ander nieuws
Verwacht
Mondelinge behandeling – 17 december 2024

Op 17 december 2024 zal er een zitting plaatsvinden bij de rechtbank Rotterdam. Deze zitting zal gaan over de punten van de eerste fase van een collectieve actie.

17-12-2024
Verwacht
Conclusie van antwoord Adobe (25-09-2024)

De rechtbank heeft besloten het procesvoorstel te volgen. Daarmee is de eerste fase van de procedure bepaald. Adobe zal een conclusie van antwoord nemen over de eerste vragen in een collectieve actie, zoals over de ontvankelijkheid van de stichting en de bevoegdheid van de rechtbank. Na de conclusie van antwoord zal er een zitting worden gepland.

25-09-2024
Gezamenlijk procesvoorstel

SDBN en Adobe zijn tot een gezamenlijk procesvoorstel gekomen voor de eerste fase van de procedure.

03-04-2024
Officiële start van de rechtszaak
27-03-2024
Geen andere belangenorganisaties

Uiterlijk 13 maart 2024 konden andere belangenorganisaties zich melden om ook een procedure tegen Adobe te starten. Geen andere belangenorganisaties hebben zich gemeld, waardoor SDBN de enige eiser zal zijn in deze procedure.

14-03-2024
Uitbrengen dagvaarding

Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) begint definitief een rechtszaak tegen AdobeIn een uitgebreide dagvaarding vordert de stichting schadevergoeding van Adobe voor iedere gedupeerde.

13-12-2023
Indienen van de aanklacht

SDBN stelt Adobe aansprakelijk en nodigt Adobe uit tot nader overleg. Wij hebben Adobe uitgenodigd om met ons in overleg te treden over een minnelijke oplossing. Als dat tot niets leidt, beginnen wij een rechtszaak. De volgende stap is het uitbrengen van de dagvaarding.

01-08-2023
Voorbereidingen

Oprichting Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN)

20-12-2021
Meld je aan